Milena Nemec – Mimi: Pot

Pripovedna in izpovedna moč knjižne opreme

Knjižna oprema je tista, ki odseva kraj in čas, v katerem je nastala. Knjiga brez knjižnega ovitka je gluha in slepa. Veliki in mali založniki se zavedajo pomena dobre knjižne opreme, zato ji namenjajo veliko pozornosti. Ugotavljajo sicer, da se knjige z dobro knjižno opremo ne prodajajo nič bolje, in da so bralci in knjižnice do tega vprašanja indiferentni.

V nadaljevanju želim osvetliti pripovedno moč knjižnega ovitka na primeru pesniške zbirke Milene Nemec Mimi: Pot, za katero sem ustvarila knjižno opremo. Knjiga je izšla pri založbi Kulturni center Maribor, v zbirki Frontier. Grafična zasnova je delo Petra Dobaja, oblikovanje knjige z naslovnico in prelom pa delo Romea Štrakla, spremno besedo je napisala dr. Marija Švajncer.

Pri vrednotenju likovne opreme se bom oprla na formalno likovno analizo. To je orodje, ki se uporablja za vrednotenje umetniških del.

Pesnica mi je zaupala osemdeset svojih pesmi, ki sem jih večkrat prebrala, nakar sem jih prevedla v sodoben likovni jezik. Clement Greenberg, angleški kritik moderne umetnosti, je napisal, da je treba vsako literarno temo, preden jo prevedemo v optičen dvodimenzionalni izraz, očistiti vsega literarnega. Navedeno sem upoštevala pri slikanju slike za naslovnico. Naslikala sem jo na platno v akrilni tehniki, tako da sem uporabila abstrakten izraz. V bistvu gre za iluminacijo verzov oziroma prevedbo verzov v barvo, aktivne linije in točke.

Vlasta Črčinovič Krofič: abstraktna kompozicija, akril na platnu, 40 cm x 50 cm, 2020

Sliko sem fotografirala in s pomočjo programa za urejanje fotografij pobarvala z barvnimi filtri. Pesniška zbirka je namreč razdeljena na šest sklopov pesmi, pred katere sem umestila barvne slike. Tako sem na primer sklop pesmi za zidovi pobarvala zeleno, ljubezen rdečo in sledi peščeno. Zanimiva je sedma slika, umeščena pred spremno besedo. Na tej sliki se v diagonalnih rastočih pasovih ponovi vseh šest barv, ki so napovedale predhodne sklope pesmi.

Knjiga je bila izdana v butični nakladi petdesetih izvodov in je že na voljo v knjižnicah in v spletni knjigarni. Z namenom, da bi bila dostopna čim širšemu krogu bralcev, je bila prevedena v e-knjigo v formatu e-pub, ki omogoča branje tudi na e-bralnikih in pametnih telefonih.

Foto: Kulturni center Maribor

In kako bomo ravnali, ko bomo knjigo vzeli v roke? Najprej bodo naš pogled pritegnile črke. Te imajo namreč večjo moč kot slika na platnici. Ko preberemo ime Milena Nemec – Mimi, takoj vemo, da je to avtorica. Pri besedi Pot smo lahko negotovi, zakaj v tem primeru ni mišljena pot v fizičnem smislu. Kdor bo bral verze, bo besedi pot lahko pridal svoj pomen. Če in ko sledimo liniji, s katero je podčrtan naslov knjige, nas ta zapelje na zadnjo stran platnice, kjer so natisnjeni verzi. Nadalje je v logotipu založnika eksplicitno izpisana beseda Poezija, zato so odstranjeni vsi dvomi o vsebini, obravnavani v knjigi. Takoj vemo, da gre za poezijo oziroma pesniško zbirko.

Nadalje bo našo pozornost pritegnila modra barva platnice. Večina bo soglašala, da je to lepa barva. Modra barva je priljubljena pri večini Evropejcev. Za njeno razumevanje, tako kot za vsako drugo barvo, moramo poznati njen kod. Na konotativni ravni ima ta barva več pomenov. Umberto Eco je napisal, da je zrak lep sam po sebi. Ime je dobil po sijaju zlata aurom. Zrak zažari, takoj ko ga oblije svetloba.

Nekateri menijo, da je modra barva konservativna in predvidljiva. S časovnega vidika naj bi živela v preteklosti, vendar se v marsičem povezuje tudi s sedanjostjo in prehaja v prihodnost. Pomeni tudi predanost, zvestobo, zaupanje, sočutnost, željo po komunikaciji in diskurzu ter izraža različne občutke, širino, modrost in neskončnost. Napolni nas s sproščenostjo in svobodo. Z zaznavanjem te barve lažje sprejemamo spremembe. V naravi je v čisti obliki sicer ne najdemo, vendar jo uzremo ob jasnem vremenu, takoj ko se zdani. Dve tretjini Zemlje prekrivajo modre vode (zanemarimo dejstvo, da so morebiti onesnažene). Uniforme mnogo poklicev so modre. Take nosijo policisti, piloti, medicinske sestre in delavci v proizvodnji. Modra je lahko kultna barva in ima poseben pomen, na primer blue jeans, ter je tudi ikonoklastična. Devica Marija je ogrnjena v moder plašč, v modra oblačila so se odeli vladarji, z modrim nakitom so se kitili stari Egipčani.

Še večja zadrega se lahko pojavi pri razumevanju prepleta temnih in svetlih aktivnih linij in točk. Preplet točk in linij, za katerega sem se odločila, ima simbolni pomen. Na konotativni ravni gre za preplet življenjskih poti, begajočih misli, negotovosti in številnih možnih rešitev. Linije in točke prikazujejo preplet življenj, za katera ne vemo, kje se začnejo, se zatem nadaljujejo in kje se nazadnje končajo, in v čem je smisel bivanja.

Obravnavo v tem sestavku lahko glede na uporabljeno metodo formalne likovne analize strnem z zaključkom, da sta vsebina pesniške zbirke Milene Nemec – Mimi, Pot in likovna podoba usklajeni, sta v sozvočju in se podpirata. Andrej Lutman, književnik in literarni kritik je v svoji oceni k pesniški zbirki napisal, da posamezne sklope pesmi plemenitijo slike, ki izražajo ženski čustveni svet.

Če se bo bralka/bralec poglobil v vsebino verzov pesniške zbirke Milene Nemec – MImi, Pot in iskal številne možne razlage v likovni podobi knjižne opreme, bo moj namen presežen.

Vlasta Črčinovič Krofič, mag. lik. umetnosti

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.