Knjižni molj – vprašanja raziskovalcem

Literarna sfere zna od zunaj delovati kot oddaljen, vase zaprt svet. Tukaj se grotesknem plesu srečujejo avtorji, uredniki, kritiki, znanstveniki in ostali prebivalci te odmaknjene pokrajine. Skozi slabo razumljene figure in rituale proizvajajo, izdajajo, vrednotijo in razlagajo knjige. Bralec, kateremu je ves ta spektakel v temelju namenjen, pa se večkrat počuti kot nekakšen obstranec – nepoklican in nikdar prepuščen k besedi. Pa čeprav se mnogi še prevečkrat sklicujejo nanj.

POVEZAVA DO VPRAŠANJ RAZISKOVALCEM: https://forms.gle/uGJ8CaWsWjBTXoL18

Zato smo se v Kulturnem centru Maribor odločili, da besedo prepustimo bralcem. Rodila se je ideja Knjižnega molja in objavili natečaj, v katerem smo pozvali bralce, naj zastavijo svoja vprašanja prebivalcem literarne sfere. Prejeli smo lepo bero takšnih ali drugačnih vprašanj, najboljša nagradili in jih uredili v vprašalnike, ki jih sedaj predstavljamo javnosti.

Raziskovalci, zadolženi bodisi za izdelavo orodji s katerimi lahko izboljšamo svoje branje, ali pa za spremljanje trendov in sprememb v literaturi skozi čas. Pravzaprav so tisti, ki skušajo naučiti bralca, kako čim bolj kvalitetno brati, a po drugi strani delujejo kot branik okusa in skušajo artikulirati kar najbolj natančna merila s katerimi lahko ocenimo kvaliteto nekega literarnega dela. Običajno so najbolj oddaljeni od vsakdanjega literarnega dogajanja, a imajo tudi najširši razgled.

Vabimo vse zainteresirane, literarne teoretike, zgodovinarje, sloveniste in druge raziskovalce literarne pokrajine, ki bi radi javno osvetlili svoje početje, da obogatijo naše poznavanje literarne sfere in odgovorijo na zastavljena vprašanja bralcev in bralk. Odgovore bomo v obliki intervjujev objavili na straneh Kulturno medijskega centra Slovenije in tako našemu Knjižnemu molju vsaj nekoliko osvetlili svet onkraj platnic. Ta čuden in težko razumljiv svet, od koder konec koncev prihajajo knjige.

POVEZAVA DO VPRAŠANJ RAZISKOVALCEM: https://forms.gle/uGJ8CaWsWjBTXoL18

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.