Knjižni molj sprašuje: Danica Zlatar, avtorica

Se lahko na kratko predstavite?

Sem učiteljica v pokoju. Doma skrbim za dom, vnuka, vrt, psičko… Sem ljubiteljica knjige. Vodim bralno skupino v KD Studenci in sem članica literarne sekcije Vedrina. Rad imam gozd. In rada včasih kaj zapišem. V pesmi ali v kratki zgodbi.

Ali verjamete v umetnost? Če da, zakaj, in če ne, zakaj?

Ja, seveda. Je blažilo za rane v družbi. Odvisno od človeka, če jo želi sprejeti. In razumeti.

Katere vrste poslanstev, smislov, namenov, ciljev, itd, ima leposlovno ustvarjanje, na osebni ravni avtorja/-ice (tj. z osebne perspektive avtorja)?

Želi deliti neko čustvo, doživljanje, izkušnjo, spomin. Ohranja spomin.

Katere vrste poslanstev, smislov, namenov, ciljev, itd, ima leposlovno ustvarjanje, na širši družbeni ravni (tj. s širše družbene perspektive)?

Podaja neko subjektivno različico zgodovine. Včasih bolj resnično od zgodovine same. Odvisno od vrste leposlovja, seveda.

Kaj je osnovni, poglavitni smisel kulture (v širšem pomenu te besede)?

Bogati življenje in mu daje dodaten smisel.

Kaj je osnovni, poglavitni smisel umetnosti nasploh?

Je izpoved individua na dražljaje od zunaj. Želi sporočati svoj pogled na svet.

Kaj je osnovni, poglavitni smisel leposlovne umetnosti?

Enako kot prej. Je pa mogoče bolj osebno izpovedno.

Kakšno je prevladujoče mnenje slovenskega leposlovnega bralstva o leposlovnih avtorjih/-icah kot osebnostih?

Vedno bolj je cenjeno.

Kakšno je prevladujoče mnenje slovenskega ljudstva oz. prebivalstva RS o leposlovnih avtorjih/-icah kot osebnostih?

Enako kot prej.

Katerim osnovnim etičnim vodilom naj pri svojem leposlovnem ustvarjanju sledi avtor/-ica?

Objektivnost.

Ali in če da, kako se naj v leposlovnem delu odraža ‘družbena soodgovornost’ avtorja/-ice?

Da ne izkrivlja resnice v neko individualno korist.

Kako se pripravite na pisanje, ali čakate na navdih ali ga kako izvabite, in če, potem me zanima, na kakšen način vam to uspe?

Navdih: spomin ob nekem predmetu, ob glasbi, iz pogovora s prijatelji, ob namigih v literarni delavnici. Pravila ni.


Danica Zlatar, avtorica

Ste odprti za predloge urednikov, recenzentov, ali je vaša umetniška vizija zaključena ko delo zaključite?

Če so predlogi res utemeljeni.

Kaj je vaš namen kot avtor, kakšne občutke ali reakcije želite izzvati iz bralcev?

Rada ustvarim posebne like in jim vdihnem dušo in srce. Oživijo in še dolgo potem jih imam rada. Ne maram, da preveč trpijo. Včasih pa se temu ne da izogniti.

Jemljete pisanje kot delo, hobi ali kaj drugega?

Kot nekaj posebnega. Del mene. Mojega načina bivanja. Čeprav ne pišem dosti za druge.

Kdaj je knjiga zaključena?

Ob koncu literarne delavnice.

Kakšen je vaš postopek pisanja?

Redno pišem osebni dnevnik. Vzpodbudi me nek dogodek, ki ga želim ovekovečiti.

Kakšno je pri vas razmerje med idejo in rokodelstvom?

Ideja je osnova.

Kakšna je vaša poetika, katere standarde v besedilu skušate doseči?

Zapisati za potomce. Kot spomin na nekoga ali na dogodek.

Kakšna je za vas razlika med pisanjem poezije, proze, dramatike, esejistike, publicistike in neumetniških besedil?

Velika.

Bi bili zaradi literature raje slavni ali bogati?

Ne eno ne drugo.

Kaj je za vas knjiga v prvi vrsti, umetniški izdelek ali prodajni artikel

Umetniški izdelek. Žal, je pa treba tudi zaslužiti.

Kaj za vas pomeni oddati tekst, izdati tekst, promovirati tekst?

Najlepše je , ko je izdan tekst. Nimam pa veliko izkušenj s tem.

Opišite bralca?

Vsak išče svoj žanr in v branju le tega uživa.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.