Rezultati natečaja Pesniški prvenec 2022

Kulturni center Maribor je 24. 1. 2022 objavil natečaj PESNIŠKI PRVENEC 2022, do zaključnega roka (9. 2. 2022) prispelo 10 veljavnih prijav. Ocenjevane so bile tako po vsebini kot tudi po dosedanjih objavah in referencah pesnic in pesnikov.

Nagrajenci so sledeči:

  1. mesto: Vanja Čibej; za pesniški prvenec: Sprehajanje
  2. mesto: Petra Kavčič; za pesniški prvenec: Verzne zabeležke
  3. mesto: Zmago Frece; za pesniški prvenec: Iniciacije

Prvo mesto je nagrajeno s honorarjem v višini 500 evrov, prve 3 najbolje ocenjene pesniške zbirke pa bodo objavljene v knjižni obliki.

Spletni portal KMCS:
https://homocumolat.com/
Besedilo natečaja Pesniški prvenec 2022
https://homocumolat.com/2022/01/24/natecaj-pesniski-prvenec-2022-2/

Vanja Čibej (foto: Nika Korsič, februar 2022)
Petra Kavčič (osebni arhiv)
Zmago Frece (osebni arhiv)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.