Predstavitev knjige El Dorado

ŠE LIPA JE PRISLUHNILA

Ob tednu ljubiteljske kulture je Kulturno društvo Studenci Maribor 25. maja 2022 obeležilo kulturni dogodek z javno predstavitvijo zbirke kratkih zgodb El Dorado. Članice Literarne skupine sekcije Vedrina, delujoče v okviru omenjenega društva, so predstavile izbrane avtorske zgodbe.

Zgodbe so nastale v obdobju osame in izolacije v letu 2021. Avtorice namreč niso obupavale nad zapiranjem javnega življenja. Nasprotno, svojo energijo so pretvorile v literarno ustvarjalnost.

Ana-Marija Pušnik, Danica Zlatar, Draga Reichenberg, Ksenija Šešerko, Milena Čuješ Arko, Milena Nemec–Mimi, Ivana Hauser, Ivana Rečnik, Nada Holc in Vlasta Črčinovič Krofič so se tri mesece srečevale prek spletne aplikacije Zoom z mag. Larise Javernik, pesnico in literarno kritičarko. Pod njenim mentorstvom so nastajale kratke zgodbe, v katerih odsevajo drobci iz vsakdanjega življenja in domišljijskega sveta avtoric.

Izid zbirke kratkih zgodb je omogočilo in finančno podprlo Kulturno društvo Studenci Maribor. Prav tako so izid knjige s prostovoljnim delom in finančnim vložkom podprle avtorice. Mag. Nada Holc je besedila lektorirala, dr. Vlasta Črčinovič Krofič ga je uredila in prispevala ilustracijo za naslovnico. Knjiga je izšla na 284 straneh pri založbi Kulturni center Maribor v zbirki Frontier z letnico 2021.

K El Doradu sta bili napisani dve literarni oceni. V knjigi je objavljena ocena mag. Larise Javernik, ki pravi tako: […] El Dorado – prostor velikega izobilja, priložnosti in bogastva. El Dorado – v zgodovinskem kontekstu nikoli najdeno, nikoli doseženo, skrivnostno, skorajda mitološko mesto, ki naj bi skrivalo bogate količine zlata. Izgubljen, izmuzljiv, morda nikoli obstoječ prostor, ki se je skozi stoletja, v katerih je vzburjal domišljijo njegovih iskalcev, sčasoma usidral in prerasel v metaforo. Na tej simbolni ravni, če ga želimo naseliti v literarnem smislu, ga lahko razumemo tudi kot bivališče zgodb, tistih najbolj žlahtnih in tistih najbolj plemenitih, tistih, ki imajo zmožnost bogatiti človeška življenja, arhivirati kolektivni spomin, izkušnje, čustva, misli, jezik, kreativnost in tistih zgodb, ki jih želimo vsi najti. El Dorado kot tisti zadnji in najvišji cilj vsakega pisatelja, h kateremu stremi v procesu nenehnega literarnega iskanja.

O zbirki, ki je nastala, je nemogoče govoriti brez zavedanja, da je ta knjiga tako rezultat nečesa kolektivnega kot tudi odraz individualnih glasov in svojstvenih odzivov vsake posameznice. Kar jih druži, je intenziven proces, ki smo si ga delile v času, ko se je potreba po umiku v ustvarjalnost izkazala kot nekaj še posebej vrednega, hranljivega in nujnega. Dejstvo je, da se je vsaka na predano teorijo in vaje odzvala v skladu s svojim slogom in lastnim kompasom zanimanja. Zgodbe so tako razkošne ravno v tej različnosti in samostojni obdelavi materiala ter odkrivanju novih variacij lastne pisateljske estetike.[…]«

Dr. Marija Švajncer je napisala literarno oceno, objavljeno na spletni strani založbe Kulturni center Maribor. V njej je med drugim navedla: » […] Skupne značilnosti v zgodbah so: pisanje o ljudeh v zrelih letih in težavah, ki jih to obdobje prinaša; obujanje preteklosti in ohranjanje spominov; življenjske prelomnice; potovanja v daljne dežele; dogajalni prostor, prestavljen tudi v tujino; isti motiv, vendar razplet, ki je pri vsaki pisateljici drugačen, kot bi pričakovali; vidiki ženstvenosti; socialna stiska; domišljijsko pripovedovanje; tako optimizem kot pesimizem; duhovitost, svetovljanstvo in življenjska širina. Pero jim teče gladko, zgodbe so bralne in vsebinsko vznemirljive. […]«

Udeleženci dogodka so pozorno prisluhnili avtoricam, ki so jih popeljale v realne in sanjske prostore in z njimi delile stiske in veselje svojih junakov. Govori se, da je zgodbam prisluhnile tudi lipa, pod katero je bila načrtovana prireditev, ki je bila zaradi slabega vremena prestavljena v notranje prostore društva na Erjavčevi 43. Za tiste, ki se d

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.