Podobe: Marko Glaser (1806-1889)

Marko Glaser

21. april 1806 – 9. december 1889

… se je rodil 21. aprila 1806 na Smolniku pri Rušah. Rodil se je očetu Mihaelu in materi Mariji. Osnovno šolo je obiskoval pri Sv. Martinu blizu Vurberga. Kratek čas tudi v Limbušu, nato je obiskoval gimnazijo v Mariboru, kjer je zaključil trimesečni tečaj za učiteljske kandidate. Študij teologije in filozofije je študiral v Gradcu (Avstriji). Študij je dokončno zaključil leta 1824. Maja 1829 je bil posvečen v duhovnika in postal duhovnik. Kot pridigar je pospeševal versko življenje. Bil je iskren Slomškov prijatelj. V nemškem jeziku je izdal številne nabožne spise.


~Glaserjeva pridiga O smrti iz leta 1873~

Viri:


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.