Delati se Francoza

Piše: Tanja Jerebic

Minuli teden je Slovenija v sklopu Podnebne konference v Madridu prejela nečastni naziv fosil dneva. Mednarodna mreža podnebnih aktivistov (Climate action network) podeljuje ’priznanje’ državam, ki ovirajo boj za podnebne spremembe in čistejše okolje. Okronali so nas zaradi ponujenega kredita za izgradnjo sedmega stebra termoelektrarne v Tuzli s strani NLB, italijanske banke Sanpaolo ter ruske Sberbanke. Prva je delno v državni lasti, delno v lasti Evropske banke za obnovo in razvoj. Po eni strani navidezno spodbujamo zmanjševanje fosilnih goriv, ki so med glavnimi onesnaževalci okolja, na drugi strani s finančnimi injekcijami omogočamo uporabo le-teh.

Da so nas utemeljeno okitili s fosilom dneva, potrjujem z osebno izkušnjo. Z letošnjim marcem smo prebivalci bloka dočakali menjavo analognih enotarifnih števcev električne energije z dvotarifnimi digitalnimi zverinicami s samodejnim sporočanjem stanja porabe. Človek bi pričakoval, da vsaj na področju tehnike veljajo logična pravila, ki upravičujejo rabo nove tehnologije. Veljajo že, ampak niso usklajena s skorumpirano slovensko birokracijo! Misleč da varčujem v lastno korist, poslušam več kot pol leta skoncentrirano brnenje naprav med vsakim vikendom.

Prihranki v oblaku, foto: Tanja Jerebic
Prihranki v oblakih, foto: Tanja Jerebic

Novembrski račun za električno energijo je odstopal od informativnega za 4,29 €, zato sem ga natančno pregledala, da najdem vrzel, ki mi je požrla prihranek. Manjša razhajanja v ceni sem opazila že prej, vendar nastane opaznejša razlika šele v času kurilne sezone. Ker moje stanovanje nima dimnika, se ogrevam z električno pečjo … Med pregledom računa sem ugotovila, da mi višjo in nižjo tarifo računajo po enotni ceni. Račun sem reklamirala in naslednji dan poklicala svetovalko družbe Gen-i, ki mi je razložila, da sicer imam dvotarifni števec, vendar uporabljam enotarifni obračun, ker nisem zaprosila za dvotarifno merjenje …

Včasih ima absurdno mišljenje prednost pred logičnim; na kraj pameti mi ni padlo, da obstaja enotarifni obračun za dvotarifne števce … Manjša tarifa se obračunava ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ker ima skoraj vsak mesec tretjino dni s cenejšo tarifo, se dvotarifno merjenje hitro prevesi v prihranek, razen za tiste gospodinjske odjemalce, ki so čez vikende odsotni. V minulem letu je bilo v Sloveniji 31 % gospodinjstev z enotarifnim obračunom med 846.810 odjemalci, torej približno 262.511 odjemalcev. Če bi vsako od teh gospodinjstev, ki so povečini številčnejša od enega člana, prihranilo 4 € na račun manjše tarife, bi se mesečno nabralo za približno milijon evrov profita za ponudnike/distributerje električne energije. To je najbrž glavni razlog za tako absurdno zakonodajo.

Omenjena podjetja svojim odjemalcem ob menjavi števca zamolčijo, da je treba vložiti obrazec za prehod na dvotarifno merjenje. Da je absurd še večji, mora stroške postopka plačati odjemalec. Pretarifiranje z obiskom monterja za mehanske števce stane 28,84 €, pri digitalnih, ki jih upravljajo na daljavo, 6,80 €. Elektro Maribor ima na svoji strani skrito objavo nekje v razdelku za medije, da omogočajo brezplačen prehod na dvotarifno merjenje, če je odjemalec »vključen v sistem naprednega merjenja in se mu odjem obračunava enotarifno vsaj leto dni …« Ker so začeli s pospešeno menjavo števcev šele letos, pomeni, da bodo še kar nekaj mesecev zbirali prihranke svojih odjemalcev.

Če bi bila energetska politika okoljsko usmerjena, bi morali varčne odjemalce nagraditi, namesto da od njih zahtevajo plačilo za možnost varčevanja z električno energijo! Zanimiva je tudi letošnja akcija družbe Gen-i, kjer nam za sodelovanje zaračunavajo mesečni pavšalni znesek v višini 0,61 € … Vseeno pa se zneski prihrankov nabirajo oziroma bi se morali; nekaj evrov prihranim z akcijo, za približno 20% energije prihranim z novejšo tehnologijo ogrevanja, saj je stara mrknila in če dodatno prištejem prihranek v oblakih, ki se zaenkrat steka drugam, se v zimskih mesecih račun zniža za 15-25 € …

Živimo v deželi, kjer politiki in gospodarstveniki spodbujajo ravnodušnost državljanov, da jim slednji ne bi gledali pod prste. Vsesplošno sprenevedanje pri tolmačenju predpisov in zakonov bi nas zlahka pahnilo v skušnjavo, da bi frazem delati se Francoza predrugačili v delati se Slovenca.

Viri:

Slovenija prejela prestizni naziv fosil dneva
Eno ali dvotarifno merjenje
Brezplačno pretarifiranje
Število gospodinjskih odjemalcev v letu 2018
Poceni elektrika, cenik
SODO, cenik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.