Zelo kratka zgodba: Borut

Nekoč je živel Borut, ki je zelo skrbno ločeval odpadke. Ne le da je ločeval embalažo od papirja, tudi polietilensko plastiko je ločeval od polipropenske in od polivinilkloridne. Papir je ločeval na pisarniški in časopisni, časopisnega pa je ločeval na resni in rumeni tisk. Splošnih odpadkov ni imel, saj jih je vedno natančno ločil. Nekega dne se je ločil tudi od žene in to ga je zelo osrečilo. Ko je umrl, so ga pokrili z biorazgradljivo rjuho in pokopali.

Zgodba je iz knjige Zelo kratke zgodbe, zbirka Frontier 2020.

Set of trash bins with recycle symbol

slika: Freepik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.