NATEČAJ: KRATKA ZGODBA 2022

Kulturni center Maribor razpisuje natečaj za najboljšo kratko zgodbo.

Za zmagovalno zgodbo je predvidena nagrada 200 evrov. Trem najbolje uvrščenim založba zagotavlja objavo knjige kratkih zgodb.

Kratke zgodbe bo ocenjevala komisija v sestavi: Dušan Hedl, Peter Dobaj, Gregor Lozar.

Pogoji za sodelovanje:

– Kratka zgodba naj obsega okvirno 4 do 32 strani, oziroma ne manj kot pol ali več kot 4 avtorske pole.

– Rok za oddajo je 15. december.

– Besedilo zgodbe naj bo anonimno in opremljeno s šifro.

V elektronski obliki, ga lahko iz anonimnega e- naslova pošljete na: zalozbaknjig@gmail.com

naslovljeno Prijava na natečaj Kratka zgodba 2022 – šifra.

V bodisi papirni, bodisi elektronski obliki (cd, usb) ga pošljite na naslov:

Kulturni center Maribor

Ljubljanska 4

2000 Maribor

Pošiljka naj bo anonimna. Tako nosilec vsebine, kot dodatna, zapečatena kuverta naj bosta opremljeni s šifro. V zapečateni kuverta naj bodo naslednji podatki: Ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov, šifra.

One comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.