Tanja Badalič Volk. Sledi mesečine. Založba Fran, 2022

SPOJ REALNEGA IN MAGIČNEGA 

Tanja Badalič Volk je literarna znanstvenica, pisateljica in umetnica. Pri svojem delu se osredotoča zlasti na kritične animalistične študije in ekokritiko. Ukvarjala se je tudi z literarno recepcijo avtoric. Predvsem pa Tanja Badalič Volk živi z zavedanjem pomena odgovornega odnosa do vsega živega. To je razvidno tako iz njenih znanstvenih zapisov kot tudi iz leposlovnih knjig, ki se gibajo na meji poetičnega in metafizičnega. V Sledeh mesečine (2022) nas avtorica popelje v magični in intimni svet spoja vsega bivajočega. Znajdemo se sredi zimske noči in potujemo po poteh »mehkega vetra« in skozi »prhutanje mesečine«, kot zapiše pisateljica. Knjiga je opremljena tudi z avtoričinimi ilustracijami. Pri slikanju se avtorica poslužuje mešane tehnike – akvarela, tuša, tempere, svinčnika in barvic. Mehkoba besed se stika z mehkobo ilustracij, naša čutila se stikajo s telesi dreves in živali, ki nam jih razkrivajo strani te pravljične, a obenem popolnoma realne zgodbe. Pravljične zato, ker pisateljica izjemno doživeto in zavedajoče se miline in lepote sveta opisuje izsek popotovanja skozi neko noč, realno pa zato, ker smo umeščeni med drevesa, sence, svetlobo, stopinje, vonje in glasove gozda, ki živi, ki, kljub tihotnosti nočnega bivanja, prekipeva od harmoničnega soobstoja vseh tamkajšnjih prebivalcev. Zgodba Tanje Badalič Volk je skrbno oblikovana, zdi se, da je vsaka beseda premišljeno (a obenem, delno, tudi intuitivno) umeščena v zapis. Slikanica je morda za majhne otroke zaradi obstraktnih in poetičnih misli prezahtevno branje, je pa zato primerno branje za nekoliko starejše otroke, mladostnike in tudi za odrasle. S svojo pretanjeno verbalno in vizualno podobo knjiga Sledi mesečinenagovarja širok krog bralk in bralcev.

Leonora Flis

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.